REPETITIES

 

Alle koorrepetities zijn komen te vervallen i.v.m. het opheffen van het kinderkoor.