AGENDA

Alle uitvoeringen komen te vervallen in verband met het opheffen van het kinderkoor. Opnames uit het verleden
kunt u bij "Video" bekijken of via Nederland Zingt.