AGENDA

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Zondag 7 oktober:

Medewerking aan een dienst om 10.00 u. in de

Pelgrimskerk,

Reyerdijk 51,

Rotterdam-IJsselmonde.

Koorleden uiterlijk om 9.40 u. aanwezig zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Vrijdagavond 2 november:

Zingen in de aula van "Vredehof" door

de tieners/ladies Voices.

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Zondagmiddag 11 november:

Medewerking aan een dienst om 17.00 u. in

Nieuwerkerk aan den IJssel.

Koorleden om 16.30 u. aanwezig zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Zondagmiddag 9 december:

Medewerking aan een dienst om 17.00 u. in de

Breepleinkerk te Rotterdam.

Koorleden om 16.30 u. aanwezig zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Vrijdag 21 december:

Zingen tijdens een Kerstviering/-zang van het

Leger des Heils in de Laurenskerk in Rotterdam

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Maandagavond 24 december:


Kerstavonddienst in de Hervormde Kerk in

Ridderkerk-Rijsoord.

 

Plan uw route naar een uitvoering o.a. met

 


Werkt ook met postcodes.