Rotterdam - Beverwaard
Op zondagmiddag 29 september zongen de koren uit Ridderkerk weer. Dit keer in het
het verzorgingshuis "De Wetering". Het was een fantastische middag waar veel bewoners van genoten.