P U T T E R S H O E K

Op 16 februari 2019 werd een Jeugdkoor voor 1 dag samengesteld o.l.v. Jennifer van den Hoek.

's Middags kwam een groep van 31 kinderen oefenen in de Hervormde Kerk in Puttershoek. Na

2 1/2 uur kende het koor al veel liedjes. 's Avonds kwam het eigen koor van Jennifer erbij en zongen

de koren samen t.b.v. De Bond tegen vloeken.