Nieuwendijk

Op 10 juni 2018 zongen de koren in een tentdienst in Nieuwendijk. Fijn dat er zoveel kinderen
en toehoorders waren.