R I D D E R K E R K

Ook dit jaar werd de aubade in het gemeentehuis gehouden. En ook dit jaar maar een enkele foto die gemaakt
 is door het plaatselijke blad in Ridderkerk.