G O E S

Op 4 november zongen de koren tijdens een vrolijk concert in Goes. Ook "The Jaffo Gate Quartet"
trad op, ook samen met het koor.