ROTTERDAM
Verzorgingshuis "De Wetering"

Op zondag 24 januari zong het Ridderkerks Kinder- en Jeugdkoor in verzorgingshuis
"De Wetering" in Rotterdam-Beverwaard.