R i d d e r k e r k - R i j s o o r d

Op zondag 27 november zong het kinderkoor in de Hervormde Kerk in Ridderkerk-Rijsoord