R i d d e r k e r k

Op zondagmiddag 14 februari zong het Kinder- en Jeugdkoor in het
verzorgingshuis Riederborgh in Ridderkerk. Tijdens een fijne dienst waren 42 kinderen aanwezig.