R o t t e r d a m - i j s s e l m o n d e

Op zondag 2 oktober waren er zo'n 45 kinderen aanwezig
in een mooie dienst in de Pelgrimskerk.