DE  KOORBRIEF

Op deze pagina staat de laatste koorbrief

Koorbrief van 15 november 2020 in PDF

Lieve koorleden en familie,
 
Wat is het lang geleden dat we elkaar gezien hebben hè. Hopelijk gaat het goed met jullie allemaal.
 
Even leek het er afgelopen zomer op dat het de goede kant opging met de besmettingen en dat de regels versoepeld zouden worden.
Maar na de zomervakantie ging het alleen maar weer slechter en kwamen er weer meer ‘beperkingen’.
Alle medewerkingen die op het koorprogramma stonden, zijn dan ook afgezegd en/of gaan niet door.
 
Inmiddels is het aantal besmettingen weer gedaald en zijn de regels een béétje versoepeld, maar er hoeft maar iéts te gebeuren en ze worden weer verscherpt.
We vragen ons dan ook af hoe lang het zal duren voor alles weer zal worden zoals het was (en óf het ooit weer zal worden zoals het was).
 
Zelfs al komt er een vaccin of medicijn, wanneer en wáár zou er weer gerepeteerd kunnen en mógen worden zonder gevaar voor besmetting? De repetitieruimte in het Buurtsteunpunt is maar klein en lastig te ventileren en is inmiddels opgezegd.
Nu hoeft het Leger des Heils met onze repetities geen rekening meer te houden en is alles daar inmiddels anders ingericht (voor hen ook fijner). Wanneer zou er weer gezongen mogen worden tijdens (volle) kerkdiensten of in tehuizen… en zíjn er in de nabije toekomst nog wel kerkdiensten of zangavonden met koorzang?
En áls we over een poos weer zouden kunnen starten met de repetities, hoeveel koorleden zouden er dan terugkomen?
Een aantal heeft al afgezegd; sommige jongeren zijn bijv. gaan studeren waardoor ze niet meer kunnen komen en/of hebben een relatie gekregen.
Zoveel veranderingen……
 
Mede door al die ‘onzekerheden' hebben we besloten met het koor in de huidige vorm te stoppen.
 
Zoals jullie weten, hoop ik binnenkort te verhuizen naar de Veluwe, maar dat is nooit een reden geweest om te stoppen met het koor.
Eén keer per twee weken naar Ridderkerk rijden is geen probleem; ik had het meteen willen combineren met  familie- en vriendenbezoek.
 
Maar ook vóór de pandemie hebben Dorine en ik vaker nagedacht over het voortbestaan van het koor.
 
Tijden zijn enorm veranderd: iedereen heeft het druk en zeker de laatste tijd was het verzuim zowel tijdens de repetities als uitvoeringen groot.
Dat was voor ons muzikaal en organisatorisch vaak ‘lastig’ en gaf soms spanningen.
'Geplande’ liederen ‘lukten’ soms niet, omdat er bijv. niet voldoende alten en/of sopranen aanwezig waren.
En repeteren met veel afwezige koorleden heeft niet zoveel zin, omdat je dan de vólgende repetitie ‘opnieuw’ nieuwe liederen moet aanleren voor de koorleden die de keer daarvoor niet aanwezig waren.
Ook rekenden degenen die ons uitnodigden vaak op een grote groep en kwamen we met veel minder…
 
Maar tegelijkertijd hadden we ook écht begrip voor het verzuim: ook Dorine en ik vonden het regelmatig best moeilijk om onze andere ‘verplichtingen’ en ‘activiteiten' te combineren met de koorrepetities en -medewerkingen.
 
Al deze dingen (de pandemie/de ‘veranderde’ tijden) hebben ons doen besluiten met het koor te stoppen.
Wel zouden we jullie graag nog ontmoeten bijv. tijdens een ‘feestelijk afscheid’ of - als daar voldoende belangstelling voor is – voor een ‘projectkoor’ (misschien met ouders en/of oud-koorleden). Wanneer, waar en hoe dat zal zijn/mogen/kunnen, weet op het ogenblik niemand…
Zodra daarover meer bekend is, ontvangen jullie natuurlijk nader bericht.
 
De koorkleding mogen jullie houden. Volgens mij zijn gilets weer in de mode en misschien ‘kunnen jullie er iets mee’.
Degenen die contributie voor 2020 hebben overgemaakt, krijgen dit teruggestort (vergeet ook niet automatische overboekingen stop te zetten).
 
Lieverds, dit was voor mij de moeilijkste koorbrief in de koorgeschiedenis, maar ik denk dat dit besluit het beste is gezien alle omstandigheden.
Ik hoop dat het niet te lang zal duren voor we elkaar weer kunnen en mógen zien!
 
Heeeeeel veeeeeel liefs en van harte Gods Zegen gewenst voor jullie allemaal en hopelijk tot (gauw) ziens!
 
Dikke koorknuffels,            Jennifer